Navigasjon

Brukere online

· Gjester online: 1

· Medlemmer online: 0

· Antall medlemmer: 58
· Siste medlem: LA5JK

UTC TID

LOKAL TID

BESØKENDE NÅ

BESØK, KART

Logg inn

Brukernavn

PassordGlemt passordet?
Få nytt ved å klikke her.

FAQ: Hva er....

FAQ (Ofte stilte spørsmål) >Hva er....
Fonetisk alfabetHva er amatørradio?Hva er amplitudemodulasjon? (AM)Hva er CQ?
Hva er DXHva er elektromagnetisk stråling?Hva er en radio?Hva er fasemodulasjon? (PM)
Hva er frekvensmodulasjon? (FM)Hva er modulasjon?Hva er puls-bredde modulasjon? (PBM)
Fonetisk alfabet
Et fonetisk alfabet er en standardisert måte å bokstavere ord på.

A = Alfa
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf
H = Hotel
I = India
J – Juliet
K = Kilo
L – Lima
M = Mike
N = November
O = Oscar
P = Papa
Q = Quebec
R = Romeo
S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Victor
W = Whiskey
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zulu
Æ = Ærling
Ø = Østen
Å = Åse
Til toppen
Hva er amatørradio?
Wikipedia: Amatørradio er en fritidsinteresse som utføres av radioamatører, personer som har interesse for radioteknikk og kommunikasjon og gjennom disse interessene har kvalifisert seg for å få radioamatørsenderlisens. Disse utøverne er entusiaster som enten har kjøpt eller bygget sitt eget utstyr, og som har fått tildelt egne frekvens-segmenter over hele radiospekteret. I sjeldne tilfeller, f.eks. i land med spesielt totalitært styresett kan amatørradioaktivitet være sterkt begrenset eller forbudt. Ellers utøves hobbyen på svært nær samme måte over hele verden. Ved enkelte store ulykker og katastrofer har radioamatører vært den eneste kontakten store befolkninger har hatt med omverdenen.
Til toppen
Hva er amplitudemodulasjon? (AM)
Wikipedia: Amplitudemodulasjon (AM) er en modulasjonsteknikk hvor amplituden til en bærebølge varierer direkte proporsjonalt med signalet som moduleres.

Ved AM sendes det en bærebølge som er en ren radiofrekvens. Når bærebølgen moduleres med hørbar lyd som toner, dannes radiosignaler til siden for bærebølgen som kalles sidebånd. En tone på 1000Hz danner radiosignal i sidebåndene 1000Hz over og under frekvensen til bærebølgen. Begge sidebåndene inneholder all lydinformasjon, så det er mulig å dempe bærebølgen og det ene sidebåndet. Da blir signalet enkelt sidebåndmodulering.
Til toppen
Hva er CQ?
Wikipedia, oversatt via Google Tranlate:
CQ er en kode som brukes av trådløse operatører, spesielt de som kommuniserer med morse, men også av de som snakker. Å foreta en generell kall (kalt et CQ anrop). Sende bokstavene CQ på en bestemt radiofrekvens er en invitasjon for alle operatører som lytte på denne frekvensen til å svare. Det er fortsatt mye brukt i amatør radio.
Til toppen
Hva er DX
Wikipedia: DX-ing er å motta radiosignaler, gjerne over lange avstander via radio. Utøveren av aktiviteten kalles for DX-er. Langdistansen avgjøres av hvilken frekvens og bølgespredningsegenskapene i ionosfæren. Kortbølgebåndet ligger mellom 1,8 MHz-30 MHz, noe som gjør det mulig med radiokontakt fra andre kontinenter via refleksjon av radiosignaler i atmosfæren. For VHF, UHF og SHF eksisterer det et mye strengere syn på hva en DX-kontakt innebærer, avstandene varierer fra 25 til 100 mil. En DX-er mottar bare signaler, de sender ikke signaler, noe for eksempel en radioamatør gjør. DX er en gammel telegrafisk term som betyr signal som ferdes langt.
Til toppen
Hva er elektromagnetisk stråling?
Wikipedia: Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også elektromagnetiske bølger.
Til toppen
Hva er en radio?
Wikipedia: Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger.

Disse bølgene trenger ikke et medium å forplante seg i, men brer seg gjennom luften og vakuum like godt.
Til toppen
Hva er fasemodulasjon? (PM)
Wikipedia: Fasemodulasjon (PM) er en modulasjonsteknikk hvor bærebølgen faseforskyves i takt med informasjonssignalets amplitude. Ved fasemodulasjon holdes senderens output konstant, mens det er fasen, som endres i takt med Deviasjonen (modulationen.)

Fasedimulering er mye brukt for å overføre radiobølger og er en integrert del av mange digitale transmisjonskodingssystemer som ligger til grunn for et bredt spekter av teknologier som f.eks. Wi-Fi, GSM og satellitt-tv.
Til toppen
Hva er frekvensmodulasjon? (FM)
Wikipedia: Frekvensmodulasjon (FM) er informasjon som skal overføres preget inn på bærebølgen som en variasjon av dens frekvens.

Amplituden av bærebølgen er konstant, mens frekvensen varierer. Den svinger omkring en middelverdi, f.eks. slik at den er høyere i den positive halvperioden av det modulerende lavfrekvenssignalet og lavere i den negative. Modulasjonsgraden er gitt av frekvensdeviasjonen som er differansen delta f mellom høyeste frekvenssving ut fra bærebølgen og bærebølgen selv.
Til toppen
Hva er modulasjon?
Wikipedia: Med Modulasjon menes i elektronikk og teleteknikk en prosess som fører til blanding av to forskjellige signaler til ett signal, på en slik måte at signalene senere kan skilles uten informasjonstap. Typisk for nødvendigheten av modulasjon er kringkasting. Radiobølger er elektromagnetiske bølger med stor rekkevidde, men deres frekvenser (over 150 kHz) ligger langt over den hørbare lyden som mennesker bruker (20 Hz til 20 kHz). For å virkeliggjøre kringkasting blandes et jevnt radiofrekvent signal med lydsignalet før det forsterkes og ledes til en senderantenne. Lydsignalet kalles generelt nyttesignalet, og det jevne signalte kalles bærsignalet eller bærebølgen. At bæresignalet kalles jevnt betyr her at det er sinusformet og at de viktigste parametre ikke varierer før modulasjonen foretas. De to viktigste parametrene er signalets frekvens og signalets styrke, eller amplitude. Signalets fase er også en variabel parameter, men den er ikke uavhengig av frekvensen eller dens endringer. Bæresignalet er altså transportmidlet og nyttesignalet er passasjeren.
Til toppen
Hva er puls-bredde modulasjon? (PBM)
Wikipedia: Puls-bredde modulasjon (PBM eller engelsk Pulse-Width Modulation, PWM) er styring av et firkantpulstog på en slik måte at de aktive pulslengdene endres, mens periodetiden (og derfor grunnfrekvensen) er konstant. Forholdet mellom den aktive tiden (D.T i illustrasjonen) og periodetiden T blir D.T/T og kalles pulstogets duty cycle (på engelsk) og har nok ikke fått en norsk betegnelse. Arbeidssyklus er en direkte oversettelse. Den aktive pulslengden D.T kan ligge mellom 0 og 100 % av periodetiden, altså mellom 0 og T.
Til toppen
Generert på: 0.23 sekunder
1,318,428 Unike besøk