NRRL GENERALFORSAMLING 2018
Publisert av LA3RNA den 20. April 2018 12:40

Bilder i hovedmappe: nrrl.gifNRRLs kontor melder:
 
NRRLs generalforsamling på Letohallen ble avholdt 15. april 2018.
Valget med etterfølgende konstituerende hovedstyremøte resulterte i følgende sammensetninger:
 
Hovedstyre:
 
President          LA1TNA Per-Dagfinn Green
Visepresident   LA9OSA Frank Stevenson
Styremedlem    LA8OKA Martin Storli
Styremedlem    LA3PNA Thomas Snare Knutsen
Styremedlem    LA5GOA Steen Erik Hagland Hansen
Varamann 1      LA3JT Thorleif Andersen
Varamann 2      LA7ECA Øivind Hanssen

 

Artikkelen fortsetter under "Les mer"


Utvidet nyhet

Revisorer:
 
Revisor 1          LA8FCA Steinar Roland
Revisor 2          LA2QDA Oddvar Hauge
Varamann 1      LA2RR Ole Garpestad
Varamann 2      LA6XI Knut E. Heimdal
 
 
Valgkomité:
 
Formann           LB3RE Stein-Roar Brobakken
Medlem            LA1UW Bjørn Gjerde
Medlem            LA7THA Rune Egil Øye
Varamedlem     LA7WCA Arne Haugseth
 
NRRL takker avtroppende tillitsvalgte for innsatsen og ønsker de nye velkommen.