LM90NRRL
Publisert av LA3RNA den 12. November 2017 13:37

Bilder i hovedmappe: 90_r.jpgNRRLs kontor melder:
 
NRRL fyller 90 år i 2018 og i forbindelse med dette vil kallesignalet LM90NRRL bli overlevert NRRLs grupper på ukesbasis gjennom hele jubileumsåret.
Det vil bli laget et reservasjonssystem på NRRLs web hvor gruppene selv kan reservere ønskede uker for gruppens bruk av LM90NRRL.
 
En årskonkurranse for gruppene som tar i bruk LM90NRRL etableres, hvor det kåres en vinner for flest kjørte i 2018. 
Vi satser på å kunne få utdelt en attraktiv premie til vinneren.
 
Gruppene som deltar i konkurransen vil selv være ansvarlige for å lage en intern kjøreplan. Logger sendes samlet pr. gruppe til NRRL og må være elektroniske og i ADI-format. 
For alle grupper som sender inn sine LM90NRRL-logger vil utgående QSL-kort bli håndtert av NRRL
 
Mer informasjon kommer. 
Følg med i bladet Amatørradio, på QST-LA og på NRRLs web