OPPFØRSEL PÅ BÅNDENE
Publisert av LA3RNA den 17. November 2017 18:51

Bilder i hovedmappe: images2.jpgNRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
 
Det er hyggelig at QST-LA samler mange lyttere. Men hver radioamatør må passe på å IKKE forstyrre andre ved sin sending! Vi hører på QST-LA-frekvensen tuning av sendere - og lyder som tyder på at noen har sin VOX på - og digitalisert tale - og pakkeradio og andre digitale modes.
 
Vi radioamatører er underlagt Radioreglementet til ITU. Det gjennomgående prinsippet der er, at radiosending etablert på én frekvens skal IKKE forstyrres - det såkalte "NIB"-prinsippet: "NON-INTERFERENCE BASIS".

Artikkelen fortsetter under "les mer"


Utvidet nyhet

Når du skal avstemme din sender, lytter du først, for å finne en frekvens som er ledig, minst 5 kilohertz fra stasjoner som er i gang. DER kan du avstemme din sender, og du sender ditt kallesignal i begynnelsen og slutten av din avstemmings-sending der, i henhold til våre lisensbestemmelser.
 
Når du skal lytte på QST-LA, eller andre samtaler, passer du på at din VOX er avslått, og at andre automatiske modes er avslått: For eksempel forskjellige digitale modes, slik at de IKKE utilsiktet starter senderen og skaper interferens for andre.
 
Når du skal sende, benytter du HELE ditt tildelte kallesignal - på telefoni benytter du det internasjonale ICAO fonetiske alfabetet, med alfa, bravo, charlie, etc.
 
Og digitalisert tale og digitale modes skal IKKE sendes der QST-LA sendes på SSB eller CW, men på egne frekvenser avsatt i IARU Region 1 båndplan.
 
73 - og på forhånd takk!