NY KALLESIGNALSERIE TIL BRUK FOR CONTEST
Publisert av LA3RNA den 02. December 2017 19:36

Bilder i hovedmappe: radioamatr.jpgNRRLs kontor melder:
 
Som tidligere annonsert i bladet Amatørradio åpner nå NKOM opp for at lisensierte radioamatører med norsk kallesignal kan ta i bruk korte kallesignaler i LC-serien.
Kallesignalene vil bli i formatet 2x1, for eksempel LC1A, LC2B osv. Kallesignalene vil kun bli tillat brukt i norske og internasjonale contester og et evt. nytt kallesignal i LC-serien er ikke ment å erstatte et eksisterende kallesignal.

Artikkelen fortsetter under "les mer"


Utvidet nyhet

NRRL skal på vegne av NKOM administrere tildeling av kallesignaler fra den nye serien.
 
- Ved første tildeling vil 2x1-kallesignaler bli tildelt etter søknad, og ved loddtrekning der hvor flere ønsker samme kallesignal. Deretter legges resterende kallesignaler ut i NRRLs nettbutikk.
 
- Søknadsfrist til første tildeling settes til 1. mars 2018. Det planlegges at første tildeling og loddtrekning gjøres på Norsk Hammeeting på Letohallen i 2018.
 
- Alle 2x1 kallesignaler i LC-serien skal være tilgjengelige for alle kvalifiserte søkere og evt. tidligere midlertidig tildelte 2x1 kallesignaler i LC-serien kan ikke reserveres.
 
- Et 2x1-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår, og kan fornyes.         
 
- Et utgått eller tilbakelevert 2x1-kallesignal vil ha en karenstid på tre år.
 
- Ved tildeling vil det tilkomme et gebyr på kr. 1.000,- til både NKOM og NRRL. Ved fornying, kun til NRRL.
 
Ytterligere praktisk informasjon om hvordan det skal søkes vil komme på www.nrrl.no og via QST-LA.
 
Det er utarbeidet detaljerte retningslinjer og prosedyrebeskrivelser for tildeling og bruk av den nye kallesignalserien. Disse vil bli offentliggjort i Amatørradio nr. 6-2017, og på www.nrrl.no
Følg med!