QST SENDINGER OG DROP IN FØR OG ETTER JULEFERIEN
Publisert av LA3RNA den 08. December 2017 12:06

Bilder i hovedmappe: mikrofon_m_nisselue.jpgSiste QST-sending før juleferien er søndag 17. desember.

Første QST-sending etter ferien er søndag 07. januar 2018.

 

Siste drop in før juleferien er onsdag 13. desember.

Første drop in etter ferien er onsdag 03. januar 2018