NASA ON THE AIR
Publisert av LA3RNA den 17. December 2017 12:17

Bilder i hovedmappe: antennemast.jpgLA4FPA Erling melder:


Nå blir det mulig å få NASA i loggen.

For mer informasjon se: https://nasaontheair.wordpress.com/