LA8KR UTE AV DRIFT
Publisert av LA3RNA den 16. March 2018 09:44

Bilder i hovedmappe: antennemast.jpgKongsberggruppens repeatermanager, LA8BP Eirik, melder:


Kongsberggruppens repeater på Knuten (JO49SQ), LA8KR er havarert og er avslått.

Derfor må blant annet videresendinger av QST-LA på 80m til RV-56 stoppes inntil videre.
 
En provisorisk reparasjon vil bli forsøkt gjennomført når vær og føre tillater.